Sähkösuunnitelma on kokonaisuus, johon kuuluu erilaisia dokumentteja, kuten esimerkiksi sähköpiirustukset ja muut asiakirjat. Rakennusvalvonnan edellyttämät asiakirjat sisältyvät sähkösuunnitelmaan. Nykyisin rakennusvalvonta vaatii, että sähkösuunnitelma laaditaan, kun kohde on uudisrakennus. Sähkösuunnitelma on ajankohtainen viimeistään siinä vaiheessa, kun rakennuksen rakennuspiirustukset ovat saatavilla.

 

Sähkösuunnitelman laatiminen on hyvä jättää ammattitaitoisen sähkösuunnittelijan tehtäväksi. Ammattitaitoinen sähkösuunnittelija osaa ottaa huomioon, että sähkösuunnitelma noudattaa kaikkia sähköalan määräyksiä ja että suunnitelma on asiakkaan toiveiden mukainen.

Toiimiva

Sähkösuunnitelma

Ammattitaitoisia sähkösuunnitelmia jo vuodesta 1994

Sähkösuunnitelma on hyvä tehdä kuunnellen asukkaiden toiveita ja tarpeita. Sähkösuunnittelija kartoittaa asukkaiden toiveet, joiden avulla valopisteiden ja sähköpistokkeiden lukumäärät ja sijainnit voidaan määritellä.  Kokenut ja ammattitaitoinen sähkösuunnittelija osaa ottaa huomioon esimerkiksi mahdolliset erikoisratkaisut, kuten ”leffahuoneet”. Näin saadaan oikea määrä sähköpistokkeita ja muuta tekniikka oikeaan paikkaan. Sähkösuunnitelma sisältää useimmiten yksinkertaisen valaistussuunnittelun ja kattavampi valaistussuunnittelu tehdäänkin usein erikseen. omin sanoin, muotoile ja paina Valmis.

Sähkösuunnitelmassa määritetään muun muassa valopisteiden, valokatkaisijoiden ja sähköpistokkeiden paikat. Hyvin laadittu ja asukkaan toiveita kunnioittava sähkösuunnitelma tekee asumisesta mukavaa ja sujuvaa.  Ammattilaisen laatima, toimiva, sähkösuunnitelma takaa sähköasennusten vaivattoman etenemisen rakennusvaiheessa. Tällöin myös riski turhille muutostöille ja mahdollisille asennusvirheille pienenee. Kokemus on osoittanut, että puutteelliset ja virheelliset sähkösuunnitelmat kasvattavat nopeasti projektien kustannuksia ja pahimmillaan sähkösuunnitelmat on laadittava kokonaan uudelleen.

 

Ideaalitilanteessa sähkösuunnitelma ja sähköasennus kannattaa jättää yhden ja saman, kokeneen, ammattilaisen hoidettavaksi. Tämä mahdollistaa projektin sujuvan läpiviennin!

 

Sähkösuunnittelun

ammattilainen

Toteutamme sähkösuunnitelmat koko Suomen alueelle. Kymmenien vuosien kokemus takaa, että kaikki sähköön liittyvät määräykset tulevat täytetyiksi ja asiakkaan toiveet kuulluksi. Toteutamme mielellämme myös sähköasennukset omien sekä muiden laatimien sähkösuunnitelmien pohjalta koko Uudenmaan alueella. Pyydä tarjous!