Laadukas suunnittelu

Sähkösuunnitelma on kokonaisuus, johon kuuluu erilaisia dokumentteja, kuten esimerkiksi sähköpiirustukset ja muut asiakirjat. Rakennusvalvonnan edellyttämät asiakirjat sisältyvät sähkösuunnitelmaan. Nykyisin rakennusvalvonta vaatii, että sähkösuunnitelma laaditaan, kun kohde on uudisrakennus. Sähkösuunnitelma on ajankohtainen viimeistään siinä vaiheessa, kun rakennuksen rakennuspiirustukset ovat saatavilla.

 

Sähkösuunnitelman laatiminen on hyvä jättää ammattitaitoiselle sähkösuunnittelijalle, joka osaa ottaa huomioon, että sähkösuunnitelma noudattaa kaikkia sähköalan määräyksiä ja että suunnitelma on asiakkaan toiveiden mukainen.

 

 

Sähkösuunnitelmassa määritetään muun muassa valopisteiden, valokatkaisijoiden ja sähköpistokkeiden paikat. Hyvin laadittu ja asukkaan toiveita kunnioittava sähkösuunnitelma tekee asumisesta mukavaa ja sujuvaa.  Ammattilaisen laatima, toimiva, sähkösuunnitelma takaa sähköasennusten vaivattoman etenemisen rakennusvaiheessa. Tällöin myös riski turhille muutostöille ja mahdollisille asennusvirheille pienenee. Kokemus on osoittanut, että puutteelliset ja virheelliset sähkösuunnitelmat kasvattavat nopeasti projektien kustannuksia. Kauttamme saat huolellisesti laaditut sähkösuunnitelmat!

Suomalainen perheyritys